samtredia.com.ge samtredia.com.ge samtredia.com.ge samtredia.com.ge samtredia.com.ge samtredia.com.ge samtredia.com.ge
02 თებერვალს
15.00 საათზე
áƒ€áƒáƒąáƒ áƒ€áƒáƒąáƒ áƒ€áƒáƒąáƒ áƒ€áƒáƒąáƒ áƒ€áƒáƒąáƒ áƒ€áƒáƒąáƒ áƒ€áƒáƒąáƒ áƒ€áƒáƒąáƒ

áƒ€áƒáƒąáƒ áƒ—áƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒĄ წარმოების ჼელჹეწყობისთვის აჼალი ააიპ იჄმნება
02.02.2016

áƒ€áƒáƒąáƒ ვის დაჼმარებას გეგმავს áƒĄáƒáƒźáƒ”áƒšáƒ›áƒŹáƒ˜áƒ€áƒ და áƒ“áƒáƒáƒ€áƒ˜áƒœáƒáƒœáƒĄáƒ”áƒ‘áƒĄ თუ არა áƒĄáƒáƒ€áƒ”áƒźáƒ‘áƒŁáƒ áƒ—áƒ კლუბს ჀედერაáƒȘია?
02.02.2016

áƒ€áƒáƒąáƒ გამგებელმა áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒšáƒ˜ არსებული მდგომარეობის ჹესაჼებ ინჀორმაáƒȘია მოისმინა
01.02.2016

áƒ€áƒáƒąáƒ ჼარაზებს áƒžáƒ áƒáƒ€áƒ”áƒĄáƒ˜áƒŁáƒšáƒ˜ დჩე მიულოáƒȘეს
26.01.2016

áƒ€áƒáƒąáƒ კონსერვაჱიული პარჱიის სამჱრედიის რაიონული ორგანიზაáƒȘიიქ კონჀერენáƒȘია
26.01.2016

áƒ€áƒáƒąáƒ გამგებელი კათარზისს ესჱუმრა
25.01.2016

áƒ€áƒáƒąáƒ გამგებელი კათარზისს ესჱუმრა
22.01.2016

áƒ€áƒáƒąáƒ საკრებულოს რიგგარეჹე სჼდომა áƒ©áƒáƒąáƒáƒ áƒ“áƒ
21.01.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ გამგებლის ქაჩუჄარი სამჱრედიელ ბავჹვებს
12.01.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ მáƒȘირემიწიან Ⴠერმერთა áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒĄ მეურნეობის áƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜ 1 წლით გაგრძელდა
11.01.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ რესპუბლიკურმა პარჱიამ áƒ„áƒáƒ áƒ”áƒáƒ’áƒ áƒáƒ€áƒ˜áƒŁáƒšáƒ˜ áƒŻáƒ’áƒŁáƒ€áƒ˜ áƒ“áƒáƒáƒĄáƒáƒ©áƒŁáƒ„áƒ áƒ
08.01.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ კაჼი áƒ™áƒáƒšáƒáƒ«áƒ˜áƒĄ საჹობაო ქაჩუჄარი
08.01.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ 2016 წელს სამჱრედიის მუნიáƒȘიპალიჱეჱჹი 12 ერთეული áƒáƒ‘áƒ˜áƒ”áƒ„áƒąáƒ˜ რეაბილიჱირდება
08.01.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ სამჱრედიაჹი იმერეთის რეგიონის მაკოორდინირებელი ჹჱაბი გაიჼსნა
05.01.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ სამჱრედიაჹი 45 მედალოსანი დააჯილდოვეს
04.01.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ სამჱრედია აჼალ წელს გრანდიოზულად ჹეჼვდა
01.01.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ „რა? სად? როდის?“ გამარჯვებული გუნდი „All Black“ - ქი გაჼდა
28.11.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ სამჱრედიის მუნიáƒȘიპალიჱეჱს მამუკა თოდრია ესჱუმრა
25.11.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ 2015 წლის საკრებულო საბოლოო სჼდომა გაიმართა
25.11.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ სამჱრედიის მეათე ბაგა-ბაჩჹი აჼალი წლის ჹემოსვლა განსაკუთრებულად აჩნიჹნეს
24.11.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ სამჱრედიის საკრებულომ წლის მთავარი áƒ€áƒ˜áƒœáƒáƒœáƒĄáƒŁáƒ áƒ˜ დოკუმენჱი დაამჱკიáƒȘა
21.11.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ თამარ ბიბილეიჹილმა 2015 წელი წარმაჱებით დაასრულა
21.11.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ სამჱრედიის მუნიáƒȘიპალიჱეჱს ჰუმანიჱარული ჱვირთი გადმოეáƒȘა
21.11.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ ჊ია გაკვეთილი მე–11 საჯარო სკოლაჹი
19.11.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ â€žáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒšáƒ˜ ოáƒȘნების“ áƒĄáƒáƒáƒšáƒ„áƒ კონჀერენáƒȘია სამჱრედიაჹი
18.11.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ ნარდჹი დასავლეთ áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ ჊ია áƒ©áƒ”áƒ›áƒžáƒ˜áƒáƒœáƒáƒąáƒ˜ áƒ©áƒáƒąáƒáƒ áƒ“áƒ
15.11.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ ჄალაჄლი სააჼალწლო სამზადისია
11.11.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ áƒ„áƒáƒšáƒáƒ„áƒ˜áƒĄ გამწვანება გრძელდება
10.11.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ სამჱრედიაჹი ჼელბურთის ჱურნირი იმართება
10.11.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ ისევ და ისევ წარმაჱება
08.11.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ ჹეზჩუდული áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒšáƒáƒ‘áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ მჄონე პირთათვის ეჱლები áƒ©áƒáƒ›áƒáƒ˜áƒąáƒáƒœáƒ”áƒĄ
05.11.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ áƒĄáƒąáƒ˜áƒ„áƒ˜áƒ˜áƒ— მიყენებული ჹედეგების სალიკვიდაáƒȘიოდ 73 ათასი ლარი გამოიყო
05.11.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ სამჱრედიაჹი ნინი ბადურაჹვილის კონáƒȘერჱი გაიმართა
04.11.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ áƒĄáƒáƒ˜áƒœáƒ€áƒáƒ áƒ›áƒáƒȘიო áƒȘენჱრი აჼალგაზრდებთან ერთად დჩის áƒȘენჱრს ესჱუმრა
04.11.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ დჩის áƒȘენჱრ „ლამპარს“ ჹჹმ პირთა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ დაáƒȘვის საერთაჹორისო დჩე მიულოáƒȘეს
03.11.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ თამარ ბიბილეიჹვილი კვლავ წარმაჱებულია
30.11.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ მწვანე აჄáƒȘია სამჱრედიაჹი
28.11.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ გამგებელმა და საკრებულოს თავმჯდომარემ სამადლობელი წერილები მიიჩეს
28.11.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ სამჱრედიაჹი ანა áƒáƒ‘áƒ–áƒ˜áƒáƒœáƒ˜áƒ«áƒ˜áƒĄ საჩამო გაიმართა
27.11.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ საბავჹვო ბაჩებჹი სათამაჹოები მიიჱანეს
27.11.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ მდინარე ჭურთავას კალაპოჱი იწმინდება
27.11.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ მიმდინარე წლის ბიუჯეჱი დადგენილი პარამეჱრების მიჼედვით სრულდება
26.11.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ სამჱრედიამ "ეჱალონის" áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ áƒ©áƒ”áƒ• ჹურქ áƒŁáƒ›áƒáƒĄáƒžáƒ˜áƒœáƒ«áƒšáƒ
24.11.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ გიორგობის ბრწყინვალე დჩესასწაულისადმი მიძ჊ვნილი áƒŠáƒáƒœáƒ˜áƒĄáƒ«áƒ˜áƒ”áƒ‘áƒ სამჱრედიის კულჱურის áƒȘენჱრჹი
21.11.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ ჹემოდგომისადმი მიძ჊ვნილი áƒŠáƒáƒœáƒ˜áƒĄáƒ«áƒ˜áƒ”áƒ‘áƒ პირველ საჯარო სკოლაჹია
20.11.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ თემურ áƒŻáƒŁáƒšáƒáƒ§áƒ˜áƒ«áƒ˜áƒĄ წიგნის პრეზენჱაáƒȘია
19.11.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ მაჟორიჱარმა დეპუჱაჱმა გიორგი კაჼიანმა პარლამენჱის ჊ია მმართველობის მნიჹვნელობაზე ისაუბრა
18.11.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ ლადო მესჼიჹვილის საჼელობის თეაჱრჹი აკაკი წერეთლის საიობილეო საჩამო გაიმართა
17.11.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ â€žáƒ”áƒ„áƒĄáƒžáƒ áƒŻáƒáƒ áƒŻáƒ˜áƒâ€œáƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒĄ მეურნეობის სჼვადასჼვა დარგის áƒ’áƒáƒ›áƒáƒ€áƒ”áƒœáƒáƒĄ áƒ›áƒáƒĄáƒžáƒ˜áƒœáƒ«áƒšáƒáƒ‘áƒĄ
16.11.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ ,,ჀრაჄáƒȘია áƒ„áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒšáƒ˜ ოáƒȘნება–რესპუბლიკელებმა“ სამჱრედიელებს ერთი წლის ანგარიჹი ჩააბარა
13.11.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ უჼვმა ნალეჄმა პრობლემები სამჱრედიაჹიáƒȘ ლეჄმნა
12.11.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ áƒ„áƒáƒšáƒáƒ„áƒ˜áƒĄ ჱერიჱორიაზე აჼალი ურნები განთავსდება
09.11.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ PIN -იქ áƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜ რეგიონის ეკონომიკის განვითარებისთვის
09.11.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ ,,სამჱრედიის მაáƒȘნე“ 85 წლისაა
06.11.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ საკრებულომ ბიუჯეჱის áƒȘჟრა თვის ანალიზი წარმოადგინა
04.11.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ áƒĄáƒáƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ კლუბების áƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒĄ ჱოლების თემმა áƒŁáƒ›áƒáƒĄáƒžáƒ˜áƒœáƒ«áƒšáƒ
04.11.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ „იაკობმა მისáƒȘა Ⴠრთები áƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒĄ áƒȘალი áƒáƒĄáƒáƒ€áƒ áƒ”áƒœáƒáƒ“â€œ
03.11.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ აჼალბედა კარაჱისჱების წარმაჱება
03.11.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ მდინარე კაპიჱონაზე ნაპირსამაგრი სამუჹაოები დასრულების Ⴠაზალია
03.11.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ „ლადის“ პირველი წარმაჱებული გასჱროლი
30.10.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ სარაიონო პირველობა მოკლე ნარდჹი
30.10.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ ჹიდა სასკოლო áƒ”áƒ„áƒĄáƒ™áƒŁáƒ áƒĄáƒ˜áƒ და მჼიარული სჱარჱები მე–11 საჯარო სკოლაჹი
28.10.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ სამჱრედიაჹი ჹემოსავლების სამსაჼურის განაჼლებული სერვისáƒȘენჱრი გაიჼსნა
27.10.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ 47 სამჱრედიელი მოსწავლე კომპიუჱერით დააჯილდოეს
26.10.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ ზოია áƒ•áƒáƒšáƒáƒ™áƒ˜áƒ«áƒ˜áƒĄ პოეზიისადმი მიძ჊ვნილი საჩამო ჯიჟაილლი
26.10.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ ნიკო áƒœáƒ˜áƒ™áƒáƒšáƒáƒ«áƒ˜áƒĄáƒáƒ“áƒ›áƒ˜ მიძ჊ვნილი კონჀერენáƒȘია
23.10.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ áƒ©áƒ”áƒźáƒŁáƒ áƒ›áƒ ორგანიზაáƒȘიამ áƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜ ჹეაჯამა
21.10.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ ,,ვარლა“ სამჱრედიელ მჼაჱვრებს áƒ›áƒáƒĄáƒžáƒ˜áƒœáƒ«áƒšáƒáƒ‘áƒĄ
20.10.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ 23 წლის ჹემდეგ – აჼალი საბავჹო ბაჩი გორმაჩალჹი
19.10.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ ჹემáƒȘირებული სოáƒȘიალური დაჼმარებები და ჼარვეზები áƒ€áƒáƒ áƒ›áƒŁáƒšáƒáƒšáƒ˜
19.10.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ მუნიáƒȘიპალიჱეჱის საკრებულოჹი მორიგი სჼდომა გაიმართა
16.10.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ რა áƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ განჼორáƒȘიელება იგეგმება სამჱრედიაჹი 2016 წელს?
16.10.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ ანზორ áƒ›áƒáƒ©áƒ˜áƒąáƒ˜áƒ«áƒ˜áƒĄ საჼელობის საჭადრაკო ჱურნირი სამჱრედიაჹი
13.10.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ მე–12 საჯარო სკოლაჹი მასწავლებელთა დჩე აჩნიჹნეს
09.10.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ სამჱრედიის საბავჹვო ბაგა–ბაჩებჹი სააჩმზრდელო პროáƒȘესი დაიწყო
08.10.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ სამჱრედიელმა მოჭადრაკეებმა მორიგ წარმაჱებას მიაჩწიეს
05.10.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ სამჱრედიის საბავჹვო ბაჩებჹი áƒźáƒ”áƒšáƒ€áƒáƒĄáƒ”áƒ‘áƒ˜ 25 % იზრდება
05.10.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ ზურაბ გოგიამ áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒĄ წარმომადგენლებთან კონკრეჱული საკითჼები განიჼილა
05.10.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ სამჱრედიელმა კარაჱისჱებმა კვლავ წარმაჱებას მიაჩწიეს
02.10.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ ზეიმად ჄáƒȘეული ერთი დჩე áƒĄáƒáƒ€áƒ”áƒš ოჀეთლი
02.10.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ ზეიმად ჄáƒȘეული ერთი დჩე áƒĄáƒáƒ€áƒ”áƒš ოჀეთლი
29.09.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ მუნიáƒȘიპალიჱეჱის გამგეობაჹი ჱრადიáƒȘიული თათბირი გაიმართა
29.09.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ ჱოლების თემჹი ჭიდაობის კლუბი გაიჼსნა
28.09.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ საკრებულოს სჼდომა და დჩის წესრიგით განჼილული საკითჼები
24.09.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ Ⴠერმერებთან მეთჼილეობაზე áƒĄáƒáƒ˜áƒœáƒ€áƒáƒ áƒ›áƒáƒȘიო ჹეჼვედრა გაიმართა
24.09.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ მდინარე რიონზე ბორანის მისადგომი მოწესრიგდა
23.09.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ მელაურის საჯარო სკოლასთან წყალსაწრეჱი არჟი გაიჭრა
23.09.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ დჩეს სამჱრედიაჹი áƒ“áƒáƒĄáƒŁáƒ€áƒ—áƒáƒ•áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ აჄáƒȘია გაიმართა
19.09.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ დჩის áƒȘენჱრ „ლამპარჹი“ áƒĄáƒáƒ©áƒŁáƒ„áƒ áƒ”áƒ‘áƒ˜ მიიჱანეს
18.09.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ სამჱრედიაჹი დიალეზის áƒȘენჱრი გაიჼსნა
17.09.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ სამჱრედიაჹი აჼლად გაჼსნილ საწარმოჹი ადგილობრივი მოსაჼლეობა áƒ“áƒáƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ“áƒ
17.09.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ ნუგზარ ჯამბურია: ,,მჼოლოდ განათლებაჹია ჩვენი áƒ„áƒ•áƒ”áƒ§áƒœáƒ˜áƒĄ ჼსნა!“
14.09.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ გამგებელმა მოსწავლეებს და პედაგოგებს აჼალი სასწავლო წლის დაწყება მიულოáƒȘა
14.09.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ ჭაგანჹი წყალსადინარი არჼები იწმინდება
14.09.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ სამჱრედიაჹი აჼალაზრდა ,,კონსერვაჱორებმა“ პოეზიის საჩამო მოაწყვეს
12.09.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ áƒźáƒ”áƒšáƒ˜áƒĄáƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ წარმომადგენლებმა áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒšáƒ˜ მიმდინარე სამუჹოები დაათვალიერეს
11.09.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ áƒźáƒ”áƒšáƒ˜áƒĄáƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒáƒ› სათნოების საჼლჹი ჰუმანიჱარული ჱვირთი მიიჱანა
10.09.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ áƒĄáƒáƒźáƒ”áƒšáƒ›áƒŹáƒ˜áƒ€áƒ áƒ›áƒ”áƒ€áƒŁáƒąáƒ™áƒ áƒ”áƒ”áƒ‘áƒĄ áƒ›áƒáƒ„áƒĄáƒ˜áƒ›áƒáƒšáƒŁáƒ  ჼელჹეწყობას სთავაზობს
09.09.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ PIN-მა სამჱრედიაჹი მორიგი საჯარო ჹეჼვედრა გამართა
08.09.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ საკრებულოჹი საჼელდების და სიმბოლიკის დროებითი კომისია იჄმნება
07.09.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ მულჱიკულჱურულ ბანაკს სამჱრედიის áƒźáƒ”áƒšáƒ˜áƒĄáƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ სჱუმრობდა
04.09.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ სამჱრედიაჹი áƒ„áƒŁáƒ©áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სარეაბილიჱაáƒȘიო სამუჹაოები áƒáƒ„áƒąáƒ˜áƒŁáƒ áƒáƒ“ მიმდინარეობს
02.09.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ áƒĄáƒáƒ©áƒŁáƒ„áƒ áƒ”áƒ‘áƒ˜ სამჱრედიის დჩის áƒȘენჱრის აჩსაზრდელებისთვის
31.08.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ სევერიან áƒ—áƒ”áƒ•áƒ–áƒáƒ«áƒ˜áƒĄ საჼელობის ჱურნირის გამარჯვებული წყალისპირის გუნდი გაჼდა
30.08.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ áƒȘჼენოსნობის ეროვნულ საჼეობებჹი გრამპრი სამჱრედიელებს ერგო
29.08.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ ჯიჟაილიქ იუქჹიáƒȘიიქ საჼლისთვის დამაჱებითი თანჼა გამოიყოჀა
27.08.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ ,,áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ მოჼალისემ” მორიგი áƒáƒ„áƒąáƒ˜áƒ•áƒáƒ‘áƒ”áƒ‘áƒ˜ გამართა
26.08.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ დჩეს იპოდრომზე áƒ©áƒ”áƒ›áƒžáƒ˜áƒáƒœáƒáƒąáƒ›áƒ áƒȘჼენოსნობაჹი ქჹარჹი აიჩო
25.08.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ სამჱრედიაჹი ლეო áƒáƒœáƒ—áƒáƒ«áƒ˜áƒĄ საიუბილეო საჩამო გაიმართა
21.08.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ ,,სამჱრედიის მაáƒȘნე“ საწარმოს ეკონომიკური რეიჱინგის ლიდერია
21.08.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ áƒ€áƒ”áƒ áƒ˜áƒĄáƒȘვალებას გილოáƒȘავთ!
20.08.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ áƒ€áƒ”áƒ áƒ˜áƒĄáƒȘვალებას გილოáƒȘავთ!
19.08.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ გიორგი áƒ—áƒ”áƒ•áƒ–áƒáƒ«áƒ˜áƒĄ საჼელობის ჱურნირჹი კორმაჩლის გუნდმა გაიმარჯვა
17.08.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ გიორგი áƒ—áƒ”áƒ•áƒ–áƒáƒ«áƒ˜áƒĄ საჼელობის ჱურნირჹი კორმაჩლის გუნდმა გაიმარჯვა
16.08.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ ჹეზჩუდული áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒšáƒáƒ‘áƒ˜áƒĄ მჄონე პირებს ეჱლები გადაეáƒȘათ
14.08.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ ჹეზჩუდული áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒšáƒáƒ‘áƒ˜áƒĄ მჄონე პირებს ეჱლები გადაეáƒȘათ
14.08.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ áƒ„áƒŁáƒ—áƒáƒ˜áƒĄáƒ˜â€“áƒźáƒáƒœáƒ˜â€“áƒĄáƒáƒ›áƒąáƒ áƒ”áƒ“áƒ˜áƒ˜áƒĄ ავჱომაგისჱრალი იგება
13.08.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ გაზრდილი სუბსიდიები და ინიáƒȘიაჱივები სამჱრედიული áƒ€áƒ”áƒźáƒ‘áƒŁáƒ áƒ—áƒ˜áƒĄ განვითარებისთვის
12.08.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ ჩაიქ კულჱურის áƒáƒŠáƒáƒ áƒ«áƒ˜áƒœáƒ”áƒ‘áƒáƒĄáƒ—áƒáƒœ დაკავჹირებით კონსულჱაáƒȘიები მიმდინარეობს
12.08.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ ბაბუჹერას აეროპორჱჹი გარდაáƒȘვლილი ამირან áƒ’áƒ”áƒ’áƒ”áƒšáƒ˜áƒ«áƒ˜áƒĄ ნეჹჱი სამჱრედიაჹი áƒ“áƒáƒ™áƒ áƒ«áƒáƒšáƒ”áƒĄ
09.08.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ სამჱრედიაჹი აგვისჱოს გმირებს პაჱივი მიაგეს
08.08.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ სამჱრედიის გამგებელი გამარჯვებულ მოჭიდავეებს ჹეჼვდა
07.07.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ სამჱრედიელები ლეიკემიით დაავადებული ბავჹვების დასაჼმარებლად გაერთიანდნენ
05.07.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ „სანიაჩვრე არჼები, რომელიáƒȘ წლებია áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒĄ პრობლემა იყო, წესრიგდება“
04.07.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ საკითჼები, რომლებზეáƒȘ დეპუჱაჱებმა იმსჯელეს
03.07.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ სკოლებჹი სარეაბილიჱაáƒȘიო სამუჹაოები მიმდინარეობს
31.07.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ áƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒ›áƒ ,,áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ მოჼალისე“ სამჱრედიაჹი áƒ€áƒ˜áƒšáƒ›áƒ˜áƒĄ ჩვენება მოაწყო
31.07.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ ადგილობრივი áƒźáƒ”áƒšáƒ˜áƒĄáƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დევნილებს ჹეჼვდა
30.07.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ áƒ˜áƒœáƒ€áƒ áƒáƒĄáƒąáƒ áƒŁáƒ„áƒąáƒŁáƒ áƒŁáƒšáƒ˜ სამუჹაოები გამგებელმა, მაჟორიჱარმა დეპუჱაჱმა და საკრებულოს თავმჯდომარემ დაათვალიერა
30.07.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ დჩეს სამჱრედიაჹი C ჰეპაჱიჱის áƒŁáƒ€áƒáƒĄáƒ სკრინინგი áƒ©áƒáƒąáƒáƒ áƒ“áƒ
29.07.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ სარემონჱო სამუჹაოები 15 áƒĄáƒ”áƒ„áƒąáƒ”áƒ›áƒ‘áƒ áƒ˜áƒĄáƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ დასრულდება
28.07.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ სამჱრედიაჹი áƒ˜áƒœáƒ€áƒ áƒáƒĄáƒąáƒ áƒŁáƒ„áƒąáƒŁáƒ áƒŁáƒšáƒ˜ სამუჹაოები გრძელდება
28.07.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ áƒáƒźáƒšáƒáƒ“áƒšáƒ”áƒ„áƒ›áƒœáƒ˜áƒšáƒ˜ და გაერთიანებული სამსაჼურები
   áƒ áƒ საკითჼები დაამჱკიáƒȘა დჩეს სამჱრედიის საკრებულომ?

27.07.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ სამჱრედიის ბაგა–ბაჩებჹი მიმდინარე სამუჹაოები გამგებელმა დაათვალიერა
25.07.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ მაჩალმთიან áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒšáƒ˜ წყლის სისჱემის სარეაბილიჱაáƒȘიო სამუჹაოები მიმდინარეობს
24.07.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒ”áƒšáƒ˜áƒ სამჱრედიაჹი ჼარისჼიანი áƒ™áƒáƒ áƒąáƒáƒ€áƒ˜áƒšáƒ˜áƒĄ უჼვი მოსავალი მივიჩოთ
22.07.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ ეწერჹი áƒáƒĄáƒ€áƒáƒšáƒąáƒâ€“áƒ‘áƒ”áƒąáƒáƒœáƒ˜áƒĄ გზა დაიგო
19.07.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ საბიუჯეჱო პროáƒȘედურების მონიჱორინგის ჹედეგები áƒȘნობილია
17.07.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ დემოკრაჱიის სკოლის პრეზენჱაáƒȘია
16.07.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ რგჀ–დან სამჱრედიას 1 400 000 ლარი გამოეყო
08.07.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ ჹემოსავლების სამსაჼურმა ჊ია კარის დჩეები დაიწყო
08.07.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ „ლადიმ“ სამჱრედიაჹი áƒ€áƒŁáƒ áƒáƒ áƒ˜ მოაჼდინა
07.07.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ სოჭის ანსამბლმა სამჱრედიაჹი კონáƒȘერჱი გამართა
03.07.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ გამგებელმა წერეთლის áƒ„áƒŁáƒ©áƒáƒ–áƒ” მიმდინარე სამუჹაოები დაათვალიერა
02.07.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ სამჱრედიელი მოჭადრაკეების წარმაჱება იმერეთის áƒĄáƒáƒ™áƒ•áƒáƒšáƒ˜áƒ€áƒ˜áƒ™áƒáƒȘიო ჱურნირზე
02.07.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ ირაკლი áƒ„áƒŁáƒ—áƒáƒ—áƒ”áƒšáƒáƒ«áƒ˜áƒĄ საჼელობის ჱურნირჹი გამარჯვება, საჭიდაო კლუბ ,,áƒ€áƒáƒšáƒáƒ•áƒáƒœáƒĄâ€œ ერგო
01.07.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ იმერეთის დოკუმენჱური áƒ€áƒ˜áƒšáƒ›áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ áƒ€áƒ”áƒĄáƒąáƒ˜áƒ•áƒáƒšáƒĄ სამჱრედიამ áƒŁáƒ›áƒáƒĄáƒžáƒ˜áƒœáƒ«áƒšáƒ
30.06.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ სამჱრედიას სოჭელი მოáƒȘეკვავეები სჱუმრობენ
29.06.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ ,,ნიჭიერის“ პრეკასჱინგი სამჱრედიაჹი
29.06.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ ირაკლი áƒ„áƒŁáƒ—áƒáƒ—áƒ”áƒšáƒáƒ«áƒ” სამჱრედიაჹია კიდევ ერთჼელ გაიჼსენეს
26.06.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ áƒ€áƒáƒšáƒ™áƒšáƒáƒ áƒŁáƒšáƒ˜ áƒ’áƒáƒœáƒ§áƒáƒ€áƒ˜áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ლემოჄმედებითი საჩამო
25.06.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ დჩეს სამჱრედიაჹი ოლიმპიური ჩირა჊დანი აინთო
25.06.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ რომანჱიკოსები ჄორეოგრაჀიალი ,,áƒ€áƒáƒœáƒąáƒáƒ–áƒ˜áƒáƒĄâ€œ áƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜ ჹედგა
25.06.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ მერი áƒáƒ áƒáƒ‘áƒ˜áƒ«áƒ”áƒĄ სამჱრედიაჹი ჹეჼვედრა მოუწყვეს
22.06.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ áƒĄáƒáƒ€áƒ”áƒźáƒ‘áƒŁáƒ áƒ—áƒ კლუბი ,,სამჱრედია“ აჼალგაზრდული ჹემადგენლობით და აჼალი სამწვრთნელო ჹჱაბით
22.06.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ N2 საჼელოვნებო სკოლის ჊ია აკადემიური კონáƒȘერჱი
22.06.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ სამჱრედიის საკრებულო áƒĄáƒąáƒ˜áƒ„áƒ˜áƒ˜áƒ— დაზარალებულთა დასაჼმარებლად
18.06.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ ,,ჄალაჄლი არსებობდეს ასეთი სამუსიკო სკოლა, უკვე áƒ€áƒŁáƒ€áƒŁáƒœáƒ”áƒ‘áƒáƒ...“
18.06.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ ჩვენ გვჱკივა 13 ივნისი
17.06.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ გამოჀენა, რომელმაáƒȘ მოლოდინს გადააჭარბა
17.06.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ კონáƒȘერჱი დ. áƒšáƒáƒœáƒ˜áƒ«áƒ˜áƒĄ საჼელობის საჼელოვნებო სკოლაჹი
17.06.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ გომი–კორმაჩლის დამაკავჹირებელი გზა იგება
16.06.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ სამჱრედიაჹი áƒĄáƒąáƒ˜áƒ„áƒ˜áƒ˜áƒ— დაზარალებულთათვის ჹჱაბი ლეიჄმნა
16.06.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ წყლის ნაკადის აჩსადგენად აჄჹიური სამუჹაოები მიმდინარეობს
16.06.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ გლოვის დჩეს სამჱრედიაáƒȘ ჹეუერთდა
15.06.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ áƒŁáƒ€áƒáƒĄáƒ სამედიáƒȘინო გამოკვლევები რკინიგზელთა ინიáƒȘიაჱივითა
14.06.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ მუნიáƒȘიპალიჱეჱის ბიუჯეჱი 260000 ლარით გაიზარდა
12.06.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ სამჱრედიას გოგი Ⴤავთარაძე და გია áƒŻáƒáƒ€áƒáƒ áƒ˜áƒ«áƒ” სჱუმრობდნენ
11.06.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ კომისიამ 134 კანდიდაჱიდან 48 საუკეთესო უნდა áƒšáƒ”áƒáƒ áƒ©áƒ˜áƒáƒĄ
10.06.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ ,,უკან რჩება ჩვენი უჱკბილესი ოთჼი წელი“
10.06.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ სამჱრედიელი ჹჹმ პირები áƒ“áƒáƒáƒĄáƒáƒ©áƒŁáƒ„áƒ áƒ”áƒĄ
08.06.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ Elit Electronics–ის áƒ áƒ©áƒ”áƒŁáƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜ სამჱრედიაჹი
08.06.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ ,,თეაჱრალურმა იმერეთმა“ სამჱრედიას áƒŁáƒ›áƒáƒĄáƒžáƒ˜áƒœáƒ«áƒšáƒ
06.06.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ კულაჹის ბაგა–ბაჩი აჼალი ინვენჱარით ჹეივსო
05.06.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ N5 ბაგა–ბაჩმა აჩსაზრდელები სკოლისკენ გააáƒȘილა
04.06.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ ,,თბილისის მოზარდთა საჼლის“ áƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜ ეწერის საჯარო სკოლაჹი
04.06.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ სამჱრედიაჹი აგროჱყეების áƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜ ამოჄმედდა
04.06.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ áƒĄáƒžáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒ™áƒšáƒ˜áƒĄ პრემიერა სამჱრედიის კულჱურის áƒȘენჱრჹი
03.06.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ აჼალგაზრდა პაჱრიოჱი მოაზროვნეები
02.06.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ 1 ივნისი სამჱრედიაჹი
02.06.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ ჱოლების თემჹი წლების წინ დაგროვილი პრობლემები გადაიჭრება
29.05.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ áƒĄáƒáƒ›áƒáƒ„áƒáƒšáƒáƒ„áƒ საზოგადოება ადგილობრივი დემოკრაჱიისთვის
29.05.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ N11 ბაგა–ბაჩის გამოსაჹვები საჩამო
29.05.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ ,,აჼლა, რომ მარჱო ვიყო, აუáƒȘილებლად ვიჱირებდი..."
29.05.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ დამოუკიდებლობის დჩე იზეიმეს სამჱრედიაჹი
27.05.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ ანბანის გაáƒȘილება მე-12 სკოლაჹი
24.05.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ სამჱრედიის პირველობა áƒ—áƒáƒ•áƒ˜áƒĄáƒŁáƒ€áƒáƒš ჭიდაობაჹი
24.05.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ áƒ©áƒ”áƒ›áƒžáƒ˜áƒáƒœáƒáƒąáƒ˜ áƒ€áƒ áƒ”áƒœáƒ‘áƒŁáƒ áƒ—áƒšáƒ˜
22.05.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ საკრებულოჹი მორიგი სჼდომა გაიმართა
21.05.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ მიანიჭეს თუ არა ნოდარ áƒ™áƒáƒźáƒ áƒ”áƒ˜áƒ«áƒ˜áƒĄ საჼელი სამჱრედიის მოსწავლე–აჼალგაზრდობის საჼლს?
21.05.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ გალაკჱიონობის áƒ€áƒ”áƒĄáƒąáƒ˜áƒ•áƒáƒšáƒ˜áƒĄáƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ მზადება მიმდინარეობს
20.05.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ იმერეთის გუბერნაჱორი სამჱრედიაჹი სამუჹაო ვიზიჱით იმყოჀებოდა
20.05.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ სამჱრედიაჹი მუზეუმის საერთაჹორისო დჩე აჩნიჹნეს
19.05.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ მე–12 სკოლამ კიდევ ერთი თაობა გააáƒȘილა...
19.05.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ რესპუბლიკელები áƒ„áƒ•áƒ”áƒšáƒ›áƒáƒ„áƒ›áƒ”áƒ“áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄáƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ
15.05.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ áƒ•áƒ˜áƒáƒšáƒ”áƒœáƒ©áƒ”áƒšáƒ˜áƒĄáƒąáƒ˜áƒĄ სოლო კონáƒȘერჱი საჼელოვნებო სკოლაჹი
15.05.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ ,,PIN“ áƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ პირველი ეჱაპი დაიწყო
13.05.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ სამჱრედიელი მოჭადრაკეების მორიგი წარმაჱება
11.05.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ ლიჱერაჱურულ-საგანმანათლებლო áƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜ „áƒȘოáƒȘჼალი წიგნები“ სამჱრედიაჹი
11.05.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ ,,ასეთი ყურადჩება არáƒȘერთი áƒźáƒ”áƒšáƒ˜áƒĄáƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ დროს არ მაჼსოვს...“
09.05.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ გამარჯვება საერთაჹორისო ჱურნირზეა
08.05.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ სამჱრედიელმა კარაჱისჱმა გოგონამ მოსკოვჹი გაიმარჯვა
08.05.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ ,,...ძვლებიáƒȘ კი áƒ€áƒ˜áƒ„áƒ áƒáƒ‘áƒĄ áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒ–áƒ”â€œ
06.05.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ დჩეს áƒąáƒáƒ«áƒ áƒ”áƒ‘áƒšáƒ˜ წმიდა გიორგის აჩსრულების დჩე აჩინიჹნება
06.05.2015

áƒ€áƒáƒąáƒ 05.05.2015
ჹოთა პაპავას პირველი პერსონალური გამოჀენა

áƒ€áƒáƒąáƒ 04.05.2015
ქაია საჯარო ჹეჼვედრებს áƒ’áƒáƒœáƒáƒ’áƒ áƒ«áƒáƒ‘áƒĄ

áƒ€áƒáƒąáƒ 04.05.2015
რა ჱემპით მიმდინარეობს áƒĄáƒáƒ’áƒáƒ–áƒáƒ€áƒźáƒŁáƒšáƒ სამუჹაოები?

áƒ€áƒáƒąáƒ 04.05.2015
áƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜ მიკრო და მáƒȘირე მეწარმეობისთვის

áƒ€áƒáƒąáƒ 03.05.2015
სამჱრედიული ორმაისობა მუჼნარის ჱყეჹი

áƒ€áƒáƒąáƒ 01.05.2015
áƒœáƒáƒźáƒ”áƒ•áƒáƒ áƒ€áƒ˜áƒœáƒáƒšáƒŁáƒ áƒ˜ ჹეჼვედრა მანსანკანჹი

áƒ€áƒáƒąáƒ 01.05.2015
áƒ©áƒ”áƒźáƒŁáƒ  ორგანიზაáƒȘიაქა და სამჱრედიის გამგეობას ჹორის ჼელჹეკრულება გაჀორმდა

áƒ€áƒáƒąáƒ 30.04.2015
მუსიკალური áƒ•áƒ˜áƒ„áƒąáƒáƒ áƒ˜áƒœáƒ – ვენის კლასიკოსები

áƒ€áƒáƒąáƒ 29.04.2015
ბიბლიოთეკის კვირეული დაიწყო

áƒ€áƒáƒąáƒ 29.04.2015
სამჱრედიელმა მოჭადრაკეებმა გვასაჼელეს

áƒ€áƒáƒąáƒ 29.04.2015
,,ჯიკოს“ ვერáƒȘჼლის მედალი ეროვნულ áƒ©áƒ”áƒ›áƒžáƒ˜áƒáƒœáƒáƒąáƒ–áƒ”

áƒ€áƒáƒąáƒ 28.04.2015
სამჱრედიაჹი áƒ©áƒ”áƒ áƒœáƒáƒ‘áƒ˜áƒšáƒ˜áƒĄ ჱრაგედია გაიჼსენეს

áƒ€áƒáƒąáƒ 27.04.2015
400 ლარი ომის ვეჱერანებისთვის

áƒ€áƒáƒąáƒ 25.04.2015
გიორგი კაჼიანი სკოლის áƒ“áƒ˜áƒ áƒ”áƒ„áƒąáƒáƒ áƒ”áƒ‘áƒĄ ჹეჼვდა

áƒ€áƒáƒąáƒ 24.04.2015
,,ლილეს“ მეგა áƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜

áƒ€áƒáƒąáƒ 23.04.2015
წიგნის საერთაჹორისო დჩე სამჱრედიაჹიáƒȘ აჩნიჹნეს

áƒ€áƒáƒąáƒ 22.04.2015
ბიბლიოთეკაჹი წიგნის პრეზენჱაáƒȘია გაიმართა

áƒ€áƒáƒąáƒ 22.04.2015
რიგგარეჹე სჼდომა სამჱრედიის საკრებულოჹი

áƒ€áƒáƒąáƒ 22.04.2015
აჼალგაზრდული პარლამენჱი áƒ„áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒšáƒ˜ ენის მნიჹვნელობაზე საუბრობს

áƒ€áƒáƒąáƒ 20.04.2015
„კარაჱისჱების წარმაჱებული ასპარეზობა“

áƒ€áƒáƒąáƒ 15.04.2015
â€žáƒŁáƒ€áƒšáƒ˜áƒĄ კვალდაკვალ“

áƒ€áƒáƒąáƒ 09.04.2015
9 აპრილს დაჩუპულებს პაჱივი მიაგეს სამჱრედიაჹი

áƒ€áƒáƒąáƒ 06.04.2015
სამჱრედიელი Ⴠერმერები მიწის ანალიზის ჹედეგებს ელოდებიან

áƒ€áƒáƒąáƒ 04.04.2015
áƒ“áƒáƒ€áƒœáƒáƒ áƒ˜áƒĄ მოსაჼლეობა საბავჹვო ბაჩის აჹენებას ითჼოვს

áƒ€áƒáƒąáƒ 03.04.2015
კიდევ ბევრი ჩემპიონი სამჱრედიიდან

áƒ€áƒáƒąáƒ 03.04.2015
სამჱრედიაჹი იუმორისჱული áƒ©áƒ”áƒ›áƒžáƒ˜áƒáƒœáƒáƒąáƒ˜ გაიმართა

áƒ€áƒáƒąáƒ 03.04.2015
მეწყერსაჹიჹ ზონაჹი მáƒȘჼოვრებ 2 ოჯაჼს აჼალი საჼლი ეჄნება

áƒ€áƒáƒąáƒ 03.04.2015
იჩჄარეთ! სამჱრედიიდან 2 მოჼალისეს აარჩევენ

áƒ€áƒáƒąáƒ 02.04.2015
ჯიჟაილლი იუქჹიáƒȘიიქ საჼლი ჹენდება

áƒ€áƒáƒąáƒ 31.03.2015
რამ გამოიწვია áƒȘვლილება სამჱრედიის ბიუჯეჱჹი?

áƒ€áƒáƒąáƒ 31.03.2015
გამარჱივდება თუ არა სამჱრედიაჹი áƒŁáƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ საკუთრებად დარეგისჱრირება?

áƒ€áƒáƒąáƒ 30.03.2015
გამგეობის მიერ ორგანიზებული საჭადრაკო ჱურნირი

áƒ€áƒáƒąáƒ 30.03.2015
áƒĄáƒáƒ€áƒ”áƒšáƒ˜, სადაáƒȘ ეჄიმი კვირაჹი მჼოლოდ ერთი დჩით ადის

áƒ€áƒáƒąáƒ 30.03.2015
ერთჯერად დაჼმარებებზე თანჼა გაიზარდა

áƒ€áƒáƒąáƒ 26.03.2015
áƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜áƒĄ პრეზენჱაáƒȘია მუნიáƒȘიპალიჱეჱის გამგეობაჹი

áƒ€áƒáƒąáƒ 25.03.2015
áƒĄáƒáƒ’áƒáƒ–áƒáƒ€áƒźáƒŁáƒšáƒ სამუჹაოები დაიწყო

áƒ€áƒáƒąáƒ 25.03.2015
áƒĄáƒáƒ€áƒ”áƒš იანეთჹი áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒĄ პროგრამით გათვალისწინებული პრიორიჱეჱები განისაზჩვრა

áƒ€áƒáƒąáƒ 24.03.2015
უჹანგი მარგიანის საპრიზო ადგილი áƒ«áƒ˜áƒŁáƒ“áƒáƒĄ საერთაჹორისო ჱურნირზე

áƒ€áƒáƒąáƒ 23.03.2015
ჹეჼვედრა 1 საჯარო სკოლის áƒĄáƒáƒ›áƒáƒ„áƒáƒšáƒáƒ„áƒ კლუბჹი

áƒ€áƒáƒąáƒ 23.03.2015
,,რეგიონული განვითარების რესურსáƒȘენჱრმა“ ჱრენინგები დაიწყო

áƒ€áƒáƒąáƒ 19.03.2015
მამაკაáƒȘური საუბრები სამჱრედიელი დეპუჱაჱებისთვის

áƒ€áƒáƒąáƒ 19.03.2015
áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒšáƒ˜ საჯარო ჹეჼვედრები დაიწყო

áƒ€áƒáƒąáƒ 17.03.2015
თერჯოლაჹი გარდაáƒȘვლილი კურსანჱი áƒ“áƒáƒ™áƒ áƒ«áƒáƒšáƒ”áƒĄ

áƒ€áƒáƒąáƒ 17.03.2015
ირაკლი ალასანიამ დაჩუპული კურსანჱის ოჯაჼს áƒ›áƒ˜áƒŁáƒĄáƒáƒ›áƒ«áƒ˜áƒ›áƒ áƒ

áƒ€áƒáƒąáƒ 17.03.2015
ჼევისწყალას დაზიანებული ნაპირის აჩდგენა მიმდინარეობს

áƒ€áƒáƒąáƒ 13.03.2015
პრობაáƒȘიონერები გამწვანების აჄáƒȘიალი ჩაერთნენ

áƒ€áƒáƒąáƒ 13.03.2015
„პლეადამ“ ბაკურიანის ზამთრის მეორე áƒ€áƒ”áƒĄáƒąáƒ˜áƒ•áƒáƒšáƒ˜ დაიპყრო

áƒ€áƒáƒąáƒ 11.03.2015
საკრებულოს სჼდომაზე, áƒĄáƒáƒ€áƒ”áƒźáƒ‘áƒŁáƒ áƒ—áƒ კლუბის განვითარების áƒ“áƒáƒ€áƒ˜áƒœáƒáƒœáƒĄáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ საკითჼზე იმსჯელეს

áƒ€áƒáƒąáƒ 11.03.2015
მასმედიის როლი თანამედროვე საზოგადოებაჹი

áƒ€áƒáƒąáƒ 10.03.2015
კულაჹის სკოლაჹი áƒ€áƒ˜áƒšáƒ›áƒ˜áƒĄ ჩვენება მოეწყო

áƒ€áƒáƒąáƒ 10.03.2015
Ⴤალთა საჼეები მჼაჱვართა ლემოჄმედებალი

áƒ€áƒáƒąáƒ 09.03.2015
თამარი კვლავ ჩემპიონია

áƒ€áƒáƒąáƒ 04.03.2015
პირველობა ჭადრაკჹი

áƒ€áƒáƒąáƒ 02.03.2015
გამწვანების აჄáƒȘიიქ მეორე ეჱაპი

áƒ€áƒáƒąáƒ 27.02.2015
დეპუჱაჱები საკადრო áƒ áƒ”áƒ€áƒáƒ áƒ›áƒ˜áƒĄ აუáƒȘილებლობასა და ჼარვეზებზე

áƒ€áƒáƒąáƒ 27.02.2015
ზონალური პირველობა áƒ„áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒš ჭიდაობაჹი

áƒ€áƒáƒąáƒ 24.02.2015
áƒȘენჱრალურ უბნებჹი ჼეების გადაბელვა მიმიდნარეობს

1964 წელს გამოáƒȘემულ áƒąáƒáƒžáƒáƒ’áƒ áƒáƒ€áƒ˜áƒŁáƒš რუკაზე áƒ“áƒáƒ€áƒ˜áƒ„áƒĄáƒ˜áƒ áƒ”áƒ‘áƒŁáƒšáƒ˜áƒ უსაჼელო მწვერვალი, რომლის სიმაჩლე ზჩვის დონიდან 1084.0 მეჱრია. აჩნიჹნული მწვერვალი მდებარეობს სამჱრედიის მუნიáƒȘიპალიჱეჱჹი, áƒáƒ€áƒ”áƒ—áƒ˜áƒĄ თემჹი, áƒĄáƒáƒ€áƒ”áƒš თჼილაგანჹი. სურვილი áƒ’áƒ•áƒáƒ„áƒ•áƒĄ, რომ სამჱრედიის მუნიáƒȘიპალიჱეჱის მაჩალ წერჱილს მიენიჭოს აკადემიკოს აკაკი áƒšáƒáƒœáƒ˜áƒ«áƒ˜áƒĄ საჼელი.
ეთანჼმებით თუ არა აჩნიჹნულ ინიáƒȘიაჱივას
 
კარაჱე
AUDIO
დავით áƒ‘áƒáƒźáƒąáƒáƒ«áƒ”